Praktiske arbejdshandsker af høj kvalitet

Udover sikkerhedsbriller, beskyttelsesdragter, sikkerhedshjelme og høreværn tilbyder Care Repair et stort udvalg af arbejdshandsker. 

Care Repair har arbejdshandsker til alle brancher og opgaver: Dyppede handsker, engangshandsker, gedeskindshandsker, industrihandsker, nbr-gummihandsker, oksehudshandskerspecielle handsker, strikhandsker, stofhandsker, havehandsker, syntetiske handsker og vinterhandsker.

Care Repairs konsulenter rådgiver dig gerne om handsketyper og handskestørrelser. Det koster dig kun et opkald. 

Scroll ned og se udvalget.

 

Udsolgt
Model/varenr.: 290439
129,00 DKK  
( 161,25 DKK  m/Moms )
Udsolgt
Model/varenr.: 5435-10
299,00 DKK  
( 373,75 DKK  m/Moms )
Model/varenr.: 885
288,00 DKK  
( 360,00 DKK  m/Moms )
Model/varenr.: 964
107,00 DKK  
( 133,75 DKK  m/Moms )
Udsolgt
Model/varenr.: 5670-9
49,50 DKK  
( 61,88 DKK  m/Moms )
Model/varenr.: 5300
47,18 DKK  
( 58,98 DKK  m/Moms )
Udsolgt
Model/varenr.: 815
55,00 DKK  
( 68,75 DKK  m/Moms )
Model/varenr.: 941
45,00 DKK  
( 56,25 DKK  m/Moms )
Model/varenr.: 890
1.259,10 DKK  
( 1.573,88 DKK  m/Moms )
Model/varenr.: 2374-10
13,52 DKK  
( 16,90 DKK  m/Moms )
Model/varenr.: 5340
97,33 DKK  
( 121,66 DKK  m/Moms )
Model/varenr.: 7320
16,92 DKK  
( 21,15 DKK  m/Moms )
Model/varenr.: 7324
19,13 DKK  
( 23,91 DKK  m/Moms )
Model/varenr.: 7326
14,95 DKK  
( 18,69 DKK  m/Moms )
Model/varenr.: 7316
11,82 DKK  
( 14,78 DKK  m/Moms )
Model/varenr.: 7325
16,92 DKK  
( 21,15 DKK  m/Moms )
Model/varenr.: 7342
19,22 DKK  
( 24,03 DKK  m/Moms )
Model/varenr.: 7345
7,23 DKK  
( 9,04 DKK  m/Moms )
Model/varenr.: 5335
38,51 DKK  
( 48,14 DKK  m/Moms )
Model/varenr.: 7332
7,23 DKK  
( 9,04 DKK  m/Moms )
Model/varenr.: 7323
16,92 DKK  
( 21,15 DKK  m/Moms )
Model/varenr.: 7318
26,65 DKK  
( 33,31 DKK  m/Moms )
Model/varenr.: 7210
13,09 DKK  
( 16,36 DKK  m/Moms )
Model/varenr.: 2240
31,03 DKK  
( 38,79 DKK  m/Moms )
Model/varenr.: 2245
25,08 DKK  
( 31,35 DKK  m/Moms )
Model/varenr.: 2066
36,98 DKK  
( 46,23 DKK  m/Moms )
Udsolgt
Model/varenr.: 2377-10
42,75 DKK  
( 53,44 DKK  m/Moms )
Model/varenr.: 2371
20,83 DKK  
( 26,04 DKK  m/Moms )
Udsolgt
Model/varenr.: 2372
21,85 DKK  
( 27,31 DKK  m/Moms )
Model/varenr.: 3120
34,67 DKK  
( 43,34 DKK  m/Moms )
Model/varenr.: 3120CD
24,40 DKK  
( 30,50 DKK  m/Moms )
Model/varenr.: 3301
41,91 DKK  
( 52,39 DKK  m/Moms )
Model/varenr.: 3302
45,05 DKK  
( 56,31 DKK  m/Moms )
Udsolgt
Model/varenr.: 3310
31,45 DKK  
( 39,31 DKK  m/Moms )
Model/varenr.: 3109CD
33,15 DKK  
( 33,15 DKK  m/Moms )
Model/varenr.: 3109
40,21 DKK  
( 50,26 DKK  m/Moms )

Bliv klogere på arbejdshandsker

Handskekategorier & CE mærkning

EU regulativ 425/2016 inddeler produkter til personlig beskyttelse i tre kategorier afhængig af risikofaktoren 

Kategori 1

Handsker anvendes ved lav risiko

Producenten/importøren er ansvarlig for, at produktet opfylder kravene i EN 420: Generelle krav til arbejdshandsker

Kategori 2

Handsker anvendes ved mellem risiko - f.eks. svejse- eller industrihandsker

Handskerne

 • skal testes og typegodkendes af EU-godkendt testinstitut
 • skal være mærkede med piktogrammer med beskyttelsesfunktion
 • skal opfylde kravene i EN 420 - som kategori 1 handsker

Eksempel:

Handsker til beskyttelse mod mekanisk risiko skal være mærket med piktogram for EN 388 med 4 cifre 

De fire cifre er et resultatet af test af slitage, gennemskæring, rivfasthed og punktering 

Kategori 3

Handsker anvendes ved høj risiko - f.eks. ekstrem varme, kulde eller farlige kemikalier

Handsker følger kravene i kategori 1 og 2 om certificering, test og typegodkendelse

Hertil kommer et krav om løbende kvalitetskontrol

Oversigt over EN standarder.

EN 420 Generelle krav til arbejdshandsker
EN 388 Handsker til beskyttelse mod mekanisk risiko
EN 374 Handsker til beskyttelse mod kemikalier & mikrorganismer
EN 407 Handsker til beskyttelse mod termisk risiko
EN 511 Handsker til beskyttelse mod kulde
EN 10819 Handsker til beskyttelse mod vibrationer
EN 12477 Svejsehandsker

Jo højere risiko, desto større krav er der til certificering.

EN 420: Generelle krav til arbejdshandsker 

EN 420 er en standard, der dækker de generelle krav til arbejdshandsker, herunder krav til mærkning og krav til brugsvejledning. 

Krav til mærkning 

 • Handskens navn eller nummer 
 • Størrelse
 • CE mærke
 • Kategor (1, 2 eller 3)
 • Piktogram med illustration af, hvad handsken beskytter imod.
 • Testværdier & reference (f.eks. EN 388)  
Krav til brugsvejledning

Dette piktogram viser, at der er en brugsvejledning vedlagt handskerne. Brugsvejledningen skal være tilgængelig på arbejdspladsen og som minimum indeholde flg. information: 

 • Producentens/importørens navn og adresse
 • Handskens størrelse og navn
 • EN standarden
 • Forklaring til piktogrammer
 • Oplysning om opbevaring og rengøring
 • Info om om evt. begrænsning
 • Info om materialer der indeholder allergener

EN 388: Handsker til beskyttelse mod mekanisk risiko

Dette piktogram viser, at handsken er certificeret og godkendt til beskyttelse mod mekanisk risiko.

Efter en test får handsken tildelt værdier for de enkelte risikoområder, som angiver testresultaterne for slitage, skærefasthed, rivstyrke og punktering.

Værdierne er fra 1-4 eller 1-5 med 4 eller 5 som højeste værdi. 

EN 388 Testværdier
    1 2 3 4 5  
A Slitage 100 500 2000 8000    
B Skærefasthed 1,2 2,5 5,0 10,0 20  
C Rivfasthed 10 25 50 75    
D Punktering 20 60 100 150    
    A B C D E F
E Skæremodstand 2 5 10 15 22 30
    P
F Slagdæmpning Pass (Level 1</= 9 kN
X Handsken har ikke gennemgået den enkelte test eller den enkelte testmetode er ikke velegnet til handskernes design og/eller materiale.

EN 374: Handsker til beskyttelse mod kemikalier og mikroorganismer

Handsker med dette piktogram beskytter mod tre kemikalier i "list of chemicals" i min. 30 minutter (niveau 2).

Der er tre bogstaver anført sammen med piktogrammet. Bogstaverne er en angivelse af de tre kemikalier.

Handsken kan også være testet for andre kemikalier end dem der er anført i "list of chemicals" - se listen nedenfor. I så fald angives kemikalier og gældende gennemtrængningstider i separat information. Kontakt din konsulent.

Type A: Beskyttende handske med en gennembrydningstid på min. 30 minutter på seks forskellige kemikalier

Type B: Beskyttende handske med en gennembrydningstid på min. 30 minutter på tre forskellige kemikalier

Type C: Beskyttende handske med en gennembrydningstid på min. 10 minutter på et kemikalie

 

List of Chemicals
  Kemikalie CAS nr. 
A Metanol 67-56-1
B Acetone 67-64-1
C Acetonenitril 75-05-8
D Dichlormethan 75-09-2
E Svovlkulstof 75-15-0
F Toluen 108-88-3
G Dietylamin 109-89-7
H Tetrahydrofuran 109-99-9
I Ethylacetat 141
J n-Heptan 142-85-5
K Natriumhydroxid 40 % 1310-73-2
L Svovlsyre 96 % 7664-93-9
M Nitric Acid 65 % 7664-93-9
N Acetic Acid 99 % 64-19-7
O Ammonoim Hydroxide 25 % 1336-21-6
P Hydrogen Peroxide 30 % 7722-84-1
S Hydroflouric Acid 60 % 7664-39-3
T Formaldehyde  50-00-0

Handsker med dette piktogram angiver, at handsken ikke har bestået niveau 2 i penetrationstesten for tre af kemikalierne i ovenstående "List of Chemicals". Ikonet angiver også, at handsken kan modstå flere kemikalier end tre eller en penetrationstid på under 30 minutter. Handsken kan også være testet for andre kemikalier end de anførte i "List of chemicals". Hvilke kemikalier den er testet for og hvilke gennemtrængningstider, der gælder, kan du få oplyst ved henvendelse til os. 

Handsker med dette piktogam angiver, at handsken er penetrationstestet. Handsker, som skal beskytte dig mod kemikalier og mikroorganismer skal være tætte. På engangshandsker kontrollerer man tætheden ved at fylde dem med vand eller luft. Og handsken er fejlbehæftet, hvis den lækker vand eller luft.

Testresultatet angiver man som det største antal fejlbehæftede handsker pr. 100 handsker. Man anvender betegnelsen AQL (forkortelse for Accepted Quality Level / acceptabelt kvalitetsniveau). 

En AQL værdi på <1,5 udtrykker den statistiske sandsynlighed for, at et parti handsker indeholder mindre end 1,5 % fejlbehæftede handsker.   

Niveau to med en AQL på <1,5  er det laveste godkendelsesniveau til mærkning med dette piktogram - de tre niveauer og tilhørende AQL værdier er: 

Gennemtrængning AQL
Niveau 1 <4,0 (mindre end 7 fejl/100 handsker
Niveau 2 <1,5 (mindre end 3,5 fejl/100 handsker) 
Niveau 3 <0,65 (mindre end 1,5 fejl/100 handsker)
EN 407: Handsker til beskyttelse mod termisk risiko 

Handsker med dette piktogram angiver, at handskerne er testet mod termiske risici, dvs. varme og/eller ild. Handskerne testes på seks parametre: Antændelighed, berøringsvarme, isoleringsvarme, strålevarme, små metalstænk og store metalstænk.  

Hvad handsken beskytter imod og på hvilket niveau (1-4 med 4 som højeste værdi) skal stå ved siden af piktogrammet. Dvs. handsken er forsynet med et bogstav A-F, der angiver, hvad handsken beskytter imod og et tal 1-4, der angiver beskyttelsesresultatet (jo højere tal jo bedre beskyttelse). Hvis der er angivet et "X" i stedet for et tal ud for et bogstav, betyder det, at handsken ikke er testet på det anførte punkt. 

Se testens punkter og testværdier her:

      Beskyttelsesniveau
      1 2 3 4
A Antændelighed Selvslukkende, sek.

≤ 20

≤ 10

≤ 3

≤ 2

B Berøringsvarme > 15 sek. ved  100 °C 250 °C 350 °C 500 °C
C Isoleringsvarme Varmeoverførsel, sek. 

≥ 15

≥ 15 ≥ 15 ≥ 15
D Strålevarme Varmeoverførsel, sek.  ≥ 4 ≥ 7 ≥ 10 ≥ 18
E Små metalstænk Antal dråber ≥ 10 ≥ 15 ≥ 25 ≥ 35
F Store metalstænk Antal gram 30 60 120 200

≤ = lig med eller mindre end, ≥ = lig med eller mere end

EN 511: Handsker til beskyttelse mod kulde 

Handsker med dette piktogram angiver, at handskens modstandsdygtighed mod konvektionskulde, kontaktkulde og evt. vandgennemtrængning er testet.

Konvektionskulde er luftbåren kulde og kontaktkulde er direkte berøring af kolde genstande.  Alle testresultater er angivet med tal fra 1 til 4 med 4 som højeste værdi.

Ved test for vandgennemtrængning dyppes handskerne i vandbad og bøjes med visse intervaller. Hvis der ikke er trængt vand igennem efter fem minuter, bliver testresultatet 1, og 0, hvis der er trænger vand ind.

Testens punkter og værdier er som flg.: 

      Beskyttelsesniveau
      1 2 3 4
A Konvektionskulde Isolering pr. m2, °C/W > 0.10 > 0.15 > 0.22 > 0.30
B Kontaktkulde Isolering pr. m2, °C/W > 0.025 >0.05 > 0.10 > 0.15
C Vandgennemtrængning   Penetration Ingen penetration    

Andre krav til handsker til beskyttelse mod kulde - EN 388 (beskyttelse mod mekanisk risiko):

Minimum niveau 1 for slitage og rivstyrke

Kravet til mekanisk modstand er højere for handsker der beskytter mod ekstrem kulde. Fra niveau 3 og op skal handskerne som minimum opfylde niveau 2 for slitage og rivstyrke. 

EUs levnedsmiddeldirektiv 

Handsker med dette ikon angiver, at handskerne er godkendt til håndtering af fødevarer jf. EU regulativ 1935/2004.  

Ikke allle godkendte fødevaregodkendte handsker er lige velegnede til håndtering af alle slags fødevarer. Det afhænger af fedtindholdet i fødevaren. Det står anført ved handskerne, hvordan de må anvendes. Er du i tvivl, så kontakt din konsulent

Engangshandsker er typisk godkendt til håndtering af fødevarer og har den store fordel, at de kasseres lige efter brug. Til håndtering af tørre fødevarer kan du også bruge andre handsker - f.eks. Thor Flex, som er en dyppet handske.  

 

Godkendelser

REACH er EUs grundlæggende kemikalielovgivning, der har til formål at sikre forsvarlig brug af kemikalier med minimal risiko for sundhed og miljø. REACH lovgivningen trådte i kraft i 2007 og er fuldt implementert i 2022. 

Standard 100 by Oekotex er et produktmærke med tilnavnet "Tiltro til tekstiler".

Standard 100 by Oekotex sikrer, at alle komponenter i et mærket produkt er testet for skadelige stoffer.  

Standard 100 by Oekotex  er en frivilling certificerings- og mærkningsordning med langt mere omfattende krav end lovgivningen i Danmark og EU's kemikalielovgivning. Standard 100 by Oekotex anses for at være verdens bedste standard inden for mærkning af tekstiler og tekstillignende produkter, der er undersøgt for sundheds- og miljøskadelige stoffer.   

Care Repair tilbyder CE godkendte arbejdshandsker af høj kvalitet i alle kategorier fra de bedste mærker på markedet.

Uanset hvilken branche eller hvilken opgave, du skal løse, så garanterer vi, at du kan finde de arbejdshandsker, der passer her: Dyppede handsker, engangshandsker, gedeskindshandsker, industrihandsker, nbr-gummihandsker, oksehudshandsker, specielle handsker, strikhandsker, stofhandsker, havehandsker, syntetiske handsker eller vinterhandsker.

Er du i tvivl om dit valg eller har du spørgsmål - så kontakt os.