CE godkendte masker, mundbind og tilbehør

Udover beskyttelsesdragter, handsker og sikkerhedsbriller tilbyder Care Repair et stort udvalg af CE godkendte åndedrætsværn: Fra mundbind type IIR og visir til filtrerende ansigtsmaske og helmaske, halvmaske eller kvartmaske med udskifteligt filter, der beskytter mod partikler og/eller gas.  

Du finder også et stort udvalg af partikelfiltre og gasfiltre.

Kontakt din konsulent, hvis du er i tvivl om, hvad du skal vælge.  

Scroll ned og se udvalget. 

Udsolgt
Model/varenr.: 100134
49,00 DKK  
( 61,25 DKK  m/Moms )
Udsolgt
Model/varenr.: 1999903036
295,00 DKK  
( 368,75 DKK  m/Moms )
Udsolgt
Model/varenr.: D7130012-L
399,00 DKK  
( 498,75 DKK  m/Moms )
Udsolgt
Model/varenr.: D7830002
224,00 DKK  
( 280,00 DKK  m/Moms )
Udsolgt
Model/varenr.: D7830003
310,00 DKK  
( 387,50 DKK  m/Moms )
Udsolgt
Model/varenr.: D7830004
264,00 DKK  
( 330,00 DKK  m/Moms )
Udsolgt
Model/varenr.: D7830005
338,00 DKK  
( 422,50 DKK  m/Moms )
Udsolgt
Model/varenr.: D7830010
104,00 DKK  
( 130,00 DKK  m/Moms )
Udsolgt
Model/varenr.: D7830011
164,00 DKK  
( 205,00 DKK  m/Moms )
Model/varenr.: D7852100
113,00 DKK  
( 141,25 DKK  m/Moms )
Model/varenr.: 700010
429,00 DKK  
( 536,25 DKK  m/Moms )
Udsolgt
Model/varenr.: 700030
417,20 DKK  
( 521,50 DKK  m/Moms )
Model/varenr.: S89931
189,00 DKK  
( 236,25 DKK  m/Moms )
Model/varenr.: 35238
299,00 DKK  
( 373,75 DKK  m/Moms )
Udsolgt
Model/varenr.: 831010
159,00 DKK  
( 198,75 DKK  m/Moms )
Udsolgt
Model/varenr.: 831111
199,00 DKK  
( 248,75 DKK  m/Moms )
Udsolgt
Model/varenr.: 831011
250,00 DKK  
( 312,50 DKK  m/Moms )
Udsolgt
Model/varenr.: 831112
302,00 DKK  
( 377,50 DKK  m/Moms )
Model/varenr.: 835011
499,00 DKK  
( 623,75 DKK  m/Moms )
Udsolgt
Model/varenr.: 835012
795,00 DKK  
( 993,75 DKK  m/Moms )
Udsolgt
Model/varenr.: 502787
407,16 DKK  
( 508,95 DKK  m/Moms )
Udsolgt
Model/varenr.: 529010-1
346,21 DKK  
( 432,76 DKK  m/Moms )

Bliv klogere på masker, åndedrætsværn & mundbind

Et filtrerende åndedrætsværn kan være en helmaske, en halvmaske eller en kvartmaske med udskifteligt filter, der beskytter mod partikler og /eller gasser. 

Hvis det filtrerende åndedrætsværn har en batteridrevet motor (turboudstyr), der blæser luften gennem et eller flere filtre, kan der desuden bruges en hætte som ansigtsdel. 

Filtrerende åndedrætsværn findes også som filtrerende ansigtsmasker.  

Brug af åndedrætsværn er fastsat i arbejdsmiljølovgivningen.

Åndedrætsværn må kun benyttes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan planlægges, tilrettelægges og udføres forsvarligt. 

Sundhedsfarlig luftforurening skal så vidt muligt fjernes på udviklingsstedet og påvirkningen fra luftforureningen skal nebringes så meget, som det er teknisk muligt. Hvis påvirkningen ikke kan nedbringes tilstrækkeligt, skal der benyttes åndedrætsværn.

Undertiden kan åndedrætsværn benyttes som eneste foranstaltning. Det gælder ved kortvarigt eller lejlighedsvist arbejde - f.eks. ved rensning eller reparation. Og i situationer hvor åndedrætsværnet bruges som midlertidig foranstaltning - indtil en teknisk forbedring nedbringer forureningen tilstrækkeligt.     

CE mærkning 

De ansigtsmasker, Care Repair tilbyder,  er alle produceret efter EU standarderne for personlige værnemidler. De er klassificeret med FFP1, FFP2 eller FFP3, som angiver maskernes beskyttelsesniveau over for støv eller væsker. Klassificeringen er beskrevet længere nede på siden. 

Ansigtsmaskerne er CE-mærket, og CE-mærkningen er trykt på masken sammen med en angivelse af, hvilken standard masken er produceret efter, klassifikation og et identifikationsnummer. 

Vores mundbind er produceret efter standarder for medicinsk udstyr og CE mærket. CE mærkningen er trykt på æsken på mundbind. Der er ikke et krav, at der er påtrykt CE mærkning på mundbind. 

Det er Sikkerhedsstyrelsen, der er myndighed på området for personlige værnemidler - altså masker og åndedrætsværn. Og lægemiddelstyrelsen er myndighed på området for medicinsk udstyr. 

Følgende standarder anvendes til CE mærkning af masker

EN 136:1998 Helmasker
EN138: 1995 Selvsugermasker
EN 140  Halv- og kvartmasker
EN 143 Partikelfiltre
EN 149 + A1:2009 Filtrerende ansigtsmasker til beskyttelse mod partikler
EN 403 Åndedrætsværn til evakueringsbrug
EN 405 + A1 2009 Filtrerende ansigtsmasker med ventiler til beskyttelse mod gasser eller gasser og partikler   
EN 12941 Filtrerende åndedrætsværn med turboenhed (blæser) samt stive hætter eller hætter
EN 12942 Åndedrætsværn med turboenhed (blæser) samt helmaske, halvmaske og kvatmaske
EN 14387 + A1:2008 Gasfiltre og kombinerede filtre
EN 14594 Åndedrætsværn - trykluftforsynede åndedrætsværn med kontinuerlig flow
EN 1731 Øjenværn - øjenbeskyttelse og ansigtsbeskyttelse af nettypen 
Klassificering af filtrerende ansigtsmasker 

Partikelfiltre er inddelt i tre klasser: P1, P2 og P3.

Partikelfiltre beskytter ikke/aldrig imod gasser og dampe. 

Klasse P1: Filter med lav effekt 

Filtre i denne klasse har den laveste udskillelsesgrad og beskytter derfor kun i begrænset omfang imod støv (faste partikler). Er filtret mærket med EN 49:2001, så beskytter det mod faste partikler og væskeformige aerosoler.

Et klasse P1 filter må ikke benyttes, hvis grænseværdien for det forurenende stof er under 5 mg / m3

Filtret beskytter f.eks. ikke mod asbestfibre og kvartsstøv. 

Klasse P2: Filter med middel effekt 

Filtre i denne klasse har en højere udskillelsesgrad end filtre i klasse 1 og beskytter derfor i højere grad imod støv (faste partikler).

ET P2 filter kan beskytte mod faste partikler alene - eller beskytte både imod faste partikler og væskeformige aerosoler.  

Er filtret mærket med EN 49:2001, så beskytter det imod faste partikler og væskeformige aerosoler.

Et P2 filter kan bruges til beskyttelse imod sundshedsskadeligt og giftigt støv. 

Filtret beskytter ikke imod radioaktivt støv, bakterier eller virus. 

Klasse P3: Filter med høj effekt 

Filtre i klasse 3 har den højeste udskillelsesgrad.

Med et klasse P3 filter er du beskyttet på samme måde som med et klasse P2 filtre - men også imod radioaktivt støv, bakterier eller virus. 

Gasfiltre

Hvis gasfiltrene skal beskytte imod andre gastyper end de nedenfor anførte - så må leverandørens oplysninger følges.

Filtertype A beskytter mod dampe fra organiske opløsningsmidler med kogepunkt over 65 °C, f.eks. mineralsk terpentin, toluen, xylen og og butylacetat.

Filtertype AX beskytter mod dampe fra organiske opløsningsmidler med kogepunkt på eller under 65 °C efter leverandørens oplysninger. Hvis filteret samtidig udsættes for andre organiske opløsningsmidler, kan det påvirke filterets effektivitet. Filtertype AX findes kun i én klasse. Filtrene er engangsfiltre og skal kasseres umiddelbart efter brug.

Filtertype B beskytter dig imod klor, cyanbrinte og lignende gasser efter leverandørens oplysninger.

Filtertype E beskytter imod svovldioxid og lignende gasser efter leverandørens oplysninger.

Filtertype K beskytter mod ammoniak og lignende gasser efter leverandørens oplysninger.

Der findes filtre, der dækker flere af filter-typerne A, B, E og K samtidig - se oversigt nedenfor. 

Filtertype Hg-P3 beskytter mod kviksølvdampe og mod partikler

Filtertype NO-P3 beskytter mod nitrøse gasser og mod partikler. 

Filtertype SX beskytter mod specielle stoffer efter leverandørens oplysninger

Filtertype Hg-P3, NO-P3 og SX findes kun i én klasse - se oversigt nedenfor.

Kombinerede partikel- og gasfiltre

Hvis du har behov for at beskytte dig både imod støv og gasser, så skal du anvende et kombineret filter, der består af et egnet støvfilter og et egnet gasfilter. Støvfilteret skal sidde yderst (ud mod forureningen).

Ved forekomst af aeorosoler - f.eks. ved sprøjtemaling kan det være en fordel at benytte et forfilter af hensyn til partikelfiltrets holdbarhed. 

Turboudstyr - filtrerende åndedrætsværn med turboenhed (blæser)

Et filtrerende åndedrætsværn kan være med en turboenhed (blæser). Det er en batteridrevet motor, der blæser luft ind i åndedrætsværnet gennem et filter.  En turboenhed gør det nemmere for dig at trække vejret. 

Et filtrerende åndedrætsværn med turboenhed kan være med partikelfilter, gas-/dampfilter eller en kombination af disse. 

Tuboudstyr består af tre dele: 

  1. En ansigtsdel der kan være en helmaske eller en halvmaske, en hætte eller en stiv hætte, f.eks. en hoveddel med tætsluttende visir
  2. En turboenhed (batteridrevet blæser)
  3. Egnede filtre
Filtrerende ansigtsmasker - overblik 
Forurening Klasse Filtertype Farvekode Beskytter imod
Partikel P1 S/SL Hvid Støv (i begrænset omfang)
  P2 S/SL Hvid

Sundhedsskadeligt og giftigt støv.

Faste partikler eller både faste partikler og væskeformige aerosoler 

  P3 SL Hvid

Sundhedsskadeligt og giftigt støv, radioaktivt støv.

Bakterier og virus.

Faste partikler eller både faste partikler og væskeformige aerosoler 

Gas

Klasse 1

Klasse 2

Klasse 3

A Brun Dampe fra organiske opløsningsmidler med kogepunkt over 65 °C. 
    AX Brun Dampe fra organiske opløsningsmidler med kogepunkt på eller under 65 °C. 
    B Grå Klor, cyanbrinte og lignende gasser
    E Gul Svovldioxid og lignende gasser
    K Grøn Ammoniak og lignende gasser 
    Hg-P3 Rød-hvid Dampe fra kviksølv og partikler
    NO-P3 Blå-hvid Nitrøse gasser og partikler
    SX Violet Specielle stoffer